Back To Nature skrev om os…

Hvis man vil ud og opleve naturen omkring denne plads er mulighederne gode. I forlængelse med pladsen ligger et stort skov- og moseområde, med et vidt forgrenet net af stier. Når man går på stierne føler man sig som hensat til an anden verden, når bevoksningen visse steder læner sig indover stien, og derved danner et tag over hovedet. Stierne bliver i øvrigt jævnligt slået så de er fremkommelige og terrænet er stort set farbart for alle. Når man går der under skovens vegetation, hører man konstant knasende lyde inde fra skovbunden, hvilket vidner om et rigt dyreliv.Hvis man bevæger sig lidt længere væk fra pladsen, ca. 10 km. mod nordvest, er der igen mulighed for at opleve natur. Her findes nemlig Bidstrup Skovene som ligesom området omkring campingpladsen, er utrolig rige på vandhuller og små bække.

Denne lille idylliske plads ligger godt 10 km. fra Ringsted. Pladsen ligger i et område hvor man i krigstiden gravede tørv, hvilket er grunden til at der i dag er et stort antal små søer og vandløb, i alt omkring 70. Selve pladsen er inddelt i 2-3 store områder, samt nogle ekstra små plateauer rundt omkring, hvor man kan ligge. Enkelte pladser endda helt ned til en lille sø. På pladsen er der desuden en bålplads, som man frit kan benytte, brænde kan hentes i den nærliggende skov. Støj fra motorvejen kan anes i det fjerne, men overdøves som regel af fuglekvidder og bladenes raslen i træerne. Ejer, Michael Farnø, har renoveret en del på pladsen i vinteren 2004-05, men har til hensigt at drive pladsen videre som en rigtig BTN-plads, med yderligere opdateringer af servicebygningen i de kommende år.